Z histórie

 

Hriňovská stovka nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, ktorú v tomto regióne majú diaľkové turistické akcie.

Utekáčska horská stovka:

Od roku 1977 bola na mape slovenských diaľkových pochodov akcia, ktorá pretrvala dve desaťročia. Utekáčska horská stovka (UHS 100), bol 24-hodinový diaľkový pochod, ktorý začínal vždy v prvú októbrovú sobotu v Utekáči pri pamätníku SNP. Pochod zaradený do celoštátneho kalendára podujatí turistov v Československu bol najvýznamnejšou akciou pre turistov z Utekáča. Zúčastňovali sa ho však nielen turisti z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších miest Slovenska aj z Čiech.

 

Foto: Archív KST Clara Utekáč

Trasa UHS 100 sa postupne ustálila na nasledovný priebeh: z Utekáča cez vrch Drahová, Čierťaž, obec Lom nad Rimavicou, cez Vrchslatinu, Čierny Potok, Hrončok, Obrubovanec, cez sedlo Tlstý Javor, Tri chotáre, Pereš a Havrilovo do Utekáča. Išlo teda o náročnú diaľkovú horskú turistickú trasu. Akciu vedenú p. Dušanom Kubincom po organizačnej stránke zabezpečovali utekáčski turisti v spolupráci so zdravotníkmi z nemocnice Lučenec a lesníkmi zo Štátnych lesov. Akciu podporovali už zaniknuté sklárne Clara Utekáč, ktoré pre účastníkov pochodu poskytovali zázemie a aj cieľové suveníry, ako aj telovýchovný výbor v Lučenci.  

Od roku 1983 sa podujatie rozšírilo o 30 km dlhú trasu, na ktorú turisti vyrážali v nedeľu ráno od cintorína SNP v sedle Tlstý Javor. História Utekáčskej horskej stovky sa skončila v roku 1996, v rôznych obmenách po jej zániku pretrvala 30-kilometrová trasa.

Za dvadsať rokov existencie Utekáčskej horskej stovky si z nej zážitky odnieslo viac ako tisíc turistov.

Zdroj informácii: Gabriela Šusteková a kolektív: Utekáč na dobových fotografiách 3 - spolky a spolková činnosť, Miloš Hric, 2018

Podkrivánska šesťdesiatka:

Turistickou akciou, ktorá funguje aj v súčasnosti a udržuje tak dlhodobú tradíciu diaľkových pochodov, je podujatie každoročne organizované Klubom slovenských turistov Slovan Podkriváň. Podkrivánska šesťdesiatka - diaľkový pochod so štartom a cieľom v obci Podkriváň, ktorý sa koná v polovici mája, má za sebou už úctyhodných 37 ročníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor foto: Ján Urda (zdroj), použité so súhlasom autora

 

V bohatej ponuke sú okrem 60 km vzdialenosti aj turistické trasy s dĺžkou 50 km, 40 km, 30 km a 20 km. Najdlhšia trasa vedie účastníkov z Podkriváňa cez Javor, Divínske lazy a Divín, okolo Ružínskej priehrady, cez Lovinobaňu, Horné Farfáky a Hrnčiarky, sedlo Prieraz, Táňovo a Surovinu, Vrch Dobroč, Brestiny, Strár a Skálnik, Dolnú Bzovú, Novú Pešť a končí sa opäť v Podkriváni.

Foto: Vlado Jakubec

Zdroj informácii: Webová stránka obce Podkriváň, turistické kalendáre KST a pozvánky

Veríme, že Hriňovská stovka dôstojne nadviaže na túto tradíciu a pomôže spoznať ďalšie krásne miesta regiónu širšiemu okruhu priaznivcov diaľkovej turistiky a horských ultrabehov.

51703080_1584470528363762_73680718786755
IMG_20180519_114751.jpg
381197_article_photo_UsPwjO10_900x.jpeg