top of page

Z histórie

 

Hriňovská stovka nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, ktorú v tomto regióne majú diaľkové turistické akcie.

Utekáčska horská stovka:

Od roku 1977 bola na mape slovenských diaľkových pochodov akcia, ktorá pretrvala dve desaťročia. Utekáčska horská stovka (UHS 100), bol 24-hodinový diaľkový pochod, ktorý začínal vždy v prvú októbrovú sobotu v Utekáči pri pamätníku SNP. Pochod zaradený do celoštátneho kalendára podujatí turistov v Československu bol najvýznamnejšou akciou pre turistov z Utekáča. Zúčastňovali sa ho však nielen turisti z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších miest Slovenska aj z Čiech.

 

Foto: Archív KST Clara Utekáč

Trasa UHS 100 sa postupne ustálila na nasledovný priebeh: z Utekáča cez vrch Drahová, Čierťaž, obec Lom nad Rimavicou, cez Vrchslatinu, Čierny Potok, Hrončok, Obrubovanec, cez sedlo Tlstý Javor, Tri chotáre, Pereš a Havrilovo do Utekáča. Išlo teda o náročnú diaľkovú horskú turistickú trasu. Akciu vedenú p. Dušanom Kubincom po organizačnej stránke zabezpečovali utekáčski turisti v spolupráci so zdravotníkmi z nemocnice Lučenec a lesníkmi zo Štátnych lesov. Akciu podporovali už zaniknuté sklárne Clara Utekáč, ktoré pre účastníkov pochodu poskytovali zázemie a aj cieľové suveníry, ako aj telovýchovný výbor v Lučenci.  

Od roku 1983 sa podujatie rozšírilo o 30 km dlhú trasu, na ktorú turisti vyrážali v nedeľu ráno od cintorína SNP v sedle Tlstý Javor. História Utekáčskej horskej stovky sa skončila v roku 1996, v rôznych obmenách po jej zániku pretrvala 30-kilometrová trasa.

Za dvadsať rokov existencie Utekáčskej horskej stovky si z nej zážitky odnieslo viac ako tisíc turistov.

Zdroj informácii: Gabriela Šusteková a kolektív: Utekáč na dobových fotografiách 3 - spolky a spolková činnosť, Miloš Hric, 2018

Podkrivánska šesťdesiatka:

Turistickou akciou, ktorá funguje aj v súčasnosti a udržuje tak dlhodobú tradíciu diaľkových pochodov, je podujatie každoročne organizované Klubom slovenských turistov Slovan Podkriváň. Podkrivánska šesťdesiatka - diaľkový pochod so štartom a cieľom v obci Podkriváň, ktorý sa koná v polovici mája, má za sebou už úctyhodných 41 ročníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor foto: Ján Urda (zdroj), použité so súhlasom autora

 

V bohatej ponuke sú okrem 60 km vzdialenosti aj turistické trasy s dĺžkou 50 km, 40 km, 30 km a 20 km. Najdlhšia trasa vedie účastníkov z Podkriváňa cez Javor, Divínske lazy a Divín, okolo Ružínskej priehrady, cez Lovinobaňu, Horné Farfáky a Hrnčiarky, sedlo Prieraz, Táňovo a Surovinu, Vrch Dobroč, Brestiny, Strár a Skálnik, Dolnú Bzovú, Novú Pešť a končí sa opäť v Podkriváni.

Foto: Vlado Jakubec

Zdroj informácii: Webová stránka obce Podkriváň, turistické kalendáre KST a pozvánky

Veríme, že Hriňovská stovka dôstojne nadviaže na túto tradíciu a pomôže spoznať ďalšie krásne miesta regiónu širšiemu okruhu priaznivcov diaľkovej turistiky a horských ultrabehov.

1. ročník Hriňovskej stovky (2019)

Prvý ročník nášho podujatia s trasou dlhou 124 kilometrov (celkové stúpanie 5200 metrov) sa konal počas 15.-16. júna 2019. Na štart do Hriňovej na túto stovkársku premiéru prišlo 90 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska (8 žien a 82 mužov). Horúce júnové dni dali bežcom a diaľkoplazom poriadne zabrať. Vo výsledkovej listine 1. ročníka je 50 mien finisherov, z ktorých najrýchlejšími boli Mikuláš Kéri (15:26:30) a Lucia Dobrucká (19:30:49). Akcia prebehla aj napriek náročným podmienkam a väčšiemu množstvu odstúpení dobre, a to hlavne vďaka silnej podpore zo strany dobrovoľníkov. Teší nás najmä spolupráca s bežcami a turistami z Lučenca, Banskej Bystrice, Utekáča či Zvolena, ktorí sa do akcie ochotne zapojili. Tak isto sme veľmi radi za podporu mesta Hriňová, obcí Málinec, Dobroč, Utekáč, Kokava nad Rimavicou a Ďubákovo.

2. ročník Hriňovskej stovky (2021)

Po ročnej prestávke zapríčinenej pandémiou COVID-19 sme sa do Hriňovej vrátili v júni 2021. Rok 2020, počas ktorého sa akcia konala vo virtuálnej verzii, sme využili na úpravy trasy na základe odozvy a zhodnotenia 1. ročníka. Po viacerých zmenách sa trasa dostala do súčasnej podoby s dĺžkou 114 km a celkovým stúpaním 4800 m. V roku 2021 dlho nebolo jasné, či sa akcia bude kvôli obmedzeniam konať a ak áno, akou formou. Nakoniec sme predsa len mali šťastie a uvoľnenie opatrení umožnilo Hriňovskú stovku uskutočniť počas 19.-20. júna. Na druhý ročník prišlo celkovo 77 účastníkov, čo je na neskorý termín spustenia registrácie a neistotu súvisiacu s pandemickou situáciou a obmedzením cestovania potešujúci počet. V štartovnej listine (zúčastnilo sa 10 žien a 67 mužov) boli zastúpené Slovensko, Česká republika, Poľsko a Francúzsko. Aj v roku 2021 bolo počasie horúce, aj keď predsa len o niečo menej, ako pri prvom ročníku. Do cieľa v Hriňovej sa dostalo 51 finisherov (výsledky). Víťaz Marián Priadka zabehol čas zodpovedajúci jeho výkonnosti jedného z top slovenských ultrabežcov (11:58:07), zo žien bola najrýchlejšia Eva Čurlejová s časom 17:27:56. S podporou mesta Hriňová, obcí Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Dobroč, Málinec a Ďubákovo a s vynikajúcou pomocou tímu dobrovoľníkov sme druhý ročník Hriňovskej stovky aj napriek komplikáciam ustáli a získali sme skúsenosti, ktoré chceme využiť v ďalšom roku. 

3. ročník Hriňovskej stovky (2022)

Tretí ročník Hriňovskej stovky priniesol rovankú - 114 km dlhú - trasu, avšak nový termín. Naše podujatie sa z júna presunulo na druhý septembrový víkend, čo sa aj osvedčilo. Štart v Hriňovej a začiatok pretekov bol síce v poriadnom daždi, no počasie sa postupne umúdrilo a bolo k účastníkom oveľa priateľskejšie, ako júnové vyhne. Počet ľudí na štarte bol doposiaľ najvyšší - 124 zo šiestich krajín - Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, USA a Filipín. V štartovnom poli bolo 17 žien a 107 mužov. Do cieľa v Hriňovej sa v roku 2022 úspešne dostalo 100 účastníkov (výsledky), čo je výborná 80-percentná úspešnosť. Veľkú zásluhu na tom majú aj skvelí dobrovoľníci v opäť silnejšom organizačnom tíme, ktorí sa starali o chod celej akcie a zabezpečenie občerstvovacích staníc. V neposlednom rade treba spomenúť podporu obcí Utekáč, Málinec, Dobroč, mesta Hriňová a Základnej školy s materskou školou v Hriňovej, vďaka ktorým sme mali možnosť akciu uskutočniť. V kategórii žien sa o nový traťový rekord postarala April Jelinek (USA) s časom 14:55:28. Víťazstvo medzi mužmi patrilo neskoršiemu víťazovi Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2022 - Júliusovi Huszthemu (čas 12:47:17). Aj v roku 2022 sa našlo mnoho námetov na vylepšenie akcie, ktoré sa budeme snažiť využiť pri príprave štvrtého ročníka Hriňovskej stovky. 

51703080_1584470528363762_73680718786755
IMG_20180519_114751.jpg
381197_article_photo_UsPwjO10_900x.jpeg
bottom of page