Dobrovoľníci

 

Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou ultra komunity na Slovensku. Hlavne vďaka nezištnej pomoci množstva ľudí z celého Slovenska je možné realizovať horské ultramaratóny a diaľkové pochody. Ak by ste sa chceli ako dobrovoľníci pripojiť k nášmu tímu Hriňovskej stovky a zažiť spoločne s nami, bežcami a diaľkoplazmi túto novú akciu, dajte nám prosím vedieť prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com alebo cez náš kontaktný formulár. Nižšie nájdete informácie, kde a akou formou je možné sa zapojiť. Za každú pomoc srdečne ďakujeme! :-)

AKTUÁLNE HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV PRE K7 MÁLINEC, CIEĽ A ZADNÝ VOJ.

Podmienkou pre účasť v tíme Hriňovskej stovky je v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 24 hodín.

 

Negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 je možné nahradiť písomnými potvrdeniami (očkovací certifikát) o nasledovných skutočnostiach - pozrite body a) - c) (aj pri uplatnení takýchto výnimiek Vás prosíme o ohľaduplnsť a odporúčame dôrazne  aj negatívny test):

a) osoba  bola  zaočkovaná  druhou  dávkou  mRNA  vakcíny  proti  ochoreniu  COVID-19  a  od  tejto  udalosti uplynulo viac ako 14 dní

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19  a  od  tejto  udalosti uplynulo viac ako 4 týždne

c) osoba  je  viac  ako  14  dní  po  1.  dávke  očkovania  proti  ochoreniu  COVID-19  (mRNA  alebo  vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

Dobrovoľník na prezentácii a štarte:

Prezentácia účastníkov (zápis, vydávanie štartovných balíčkov) bude v piatok 18. júna Hriňovej v areáli Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 do 22.30 hod. V sobotu 19. júna ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 do 06.10 hod. Štart je v Hriňovej na Podpolianskom námestí o 06.00 hod. pre prvú vlnu účastníkov a 06.30 hod. pre druhú vlnu účastníkov (koordinácia štartu, pomoc pri prebehu účastníkom mestom Hriňová, zabezpečenie komunikácii).

Dobrovoľník na občerstvovacej stanici / kontrolnom stanovišti:

Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi resp. s nápojmi a jedlom. Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, prevážne vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery. Hľadáme dobrovoľníkov pre:

Dobrovoľník v cieli:

Cieľ Hriňovskej stovky s časovým limitom do nedele 21. júna do 11.30 hod. sa nachádza v Hriňovej v areáli Základnej školy na Školskej ulici.

Príprava cieľového priestoru, zápis údajov a elektronická časomiera, servis pre účastníkov, pomoc a informácie pre účastníkov atď.

Zdravotná služba:
Privítame pomoc zdravotníkov-dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu pokryť zdravotnú službu na občerstvovacích stanovištiach a v cieli pretekov. Ako minimum je požadovaný absolvovaný kurz prvej pomoci s dokladom. Uvítame predovšetkým certifikovaných zdravotníkov alebo ľudí so vzdelaním v obore.
 

Fotograf:
Výber miesta pôsobenia na základe vlastnej voľby a dohovoru s organizátormi, vlastná fototechnika podmienkou

Zadný voj:
Postup na konci poľa účastníkov, zbieranie vlastného značenia, zabezpečovanie poľa účastníkov pre prípad mimoriandnych udalostí