top of page

Dobrovoľníci

 

Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou ultra komunity na Slovensku. Hlavne vďaka nezištnej pomoci množstva ľudí z celého Slovenska je možné realizovať horské ultramaratóny a diaľkové pochody. Ak by ste sa chceli ako dobrovoľníci pripojiť k nášmu tímu Hriňovskej stovky a zažiť spoločne s nami, bežcami a diaľkoplazmi túto akciu, dajte nám prosím vedieť prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com. Nižšie nájdete informácie, kde a akou formou je možné sa zapojiť. Za každú pomoc srdečne ďakujeme! :-)

Dobrovoľník na prezentácii a štarte:

Prezentácia účastníkov (zápis, vydávanie štartovných balíčkov) bude v piatok 8. septembra 2023 Hriňovej v areáli Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 do 22.30 hod. V sobotu 9. septembra 2023 ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 do 05.40 hod. Spoločný štart je v Hriňovej na Podpolianskom námestí o 06.00 hod. (koordinácia štartu, pomoc pri prebehu účastníkom mestom Hriňová, zabezpečenie komunikácii).

Dobrovoľník na občerstvovacej stanici / kontrolnom stanovišti:

Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi resp. s nápojmi a jedlom. Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, prevážne vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery. Hľadáme dobrovoľníkov pre:

Dobrovoľník v cieli:

Cieľ Hriňovskej stovky s časovým limitom do nedele 10. septembra do 11.00 hod. sa nachádza v Hriňovej v areáli Základnej školy na Školskej ulici. Príprava cieľového priestoru, zápis údajov a elektronická časomiera, servis pre účastníkov, pomoc a informácie pre účastníkov atď.

Zdravotná služba:
Privítame pomoc zdravotníkov-dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu pokryť zdravotnú službu na občerstvovacích stanovištiach a v cieli pretekov. Ako minimum je požadovaný absolvovaný kurz prvej pomoci s dokladom. Uvítame predovšetkým certifikovaných zdravotníkov alebo ľudí so vzdelaním v obore.
 

Fotograf:
Výber miesta pôsobenia na základe vlastnej voľby a dohovoru s organizátormi, vlastná fototechnika podmienkou

Zadný voj:
Postup na konci poľa účastníkov, zbieranie vlastného značenia, zabezpečovanie poľa účastníkov pre prípad mimoriandnych udalostí

bottom of page