Informácie

Pozývame vás srdečne na horský ultramaratón a diaľkový pochod Hriňovská stovka, ktorá sa bude konať 11.-12. seotembra 2022 vo Veporských a Stolických vrchoch. Podujatie s trasou dlhou 114 km je určené pre jednotlivcov. Hriňovskú stovku organizuje o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL v spolupráci s bežcami a turistami z Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Utekáča.

O.z. SLOVAK ULTRA TRAIL je od roku 2015 členom ITRA (International Trailrunning Association).

 

Hriňovská stovka je súčasťou kalendára Slovenskej Ultratrailovej Ligy. Jej trasa je certifikovaná ITRA (5 bodov).

 

Podmienky účasti pre rok 2022 budú na webstránke zverejnené na základe aktuálnej pandemickej situácie (v prípade jej pretrvávania je potrebné počítať s obmedzeniami/opatreniami).


Kategórie:
Muži
Ženy

Štartovný poplatok:

40 EUR na osobu

 

O spôsobe úrady príspevku budú prihlásení účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu).

Počet účastníkov:

Maximálne 200 účastníkov so spoločným štartom (minim. 100 dokončených registrácii).

Zľavy na základe ITRA bodov (ITRA performance index - kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné 35 EUR (t.j. nie na poplatky za sobotnú prezentáciu alebo za tričko).

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA performance index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si New Performance Index v kategórii GENERAL.

Prezentácia účastníkov:
Prezentácia účastníkov v piatok 10. septembra 2022 bude prebiehať v Hriňovej v areáli Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 hod. do 23.00 hod. V sobotu 11. septembra 2022 ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 hod. do 05.40 hod.

 

Štart:
Hriňová, Podpolianske námestie - 11. septembra 2022 o 06.00 hod. (spoločný štart účastníkov Hriňovskej stovky). Prosíme Vás, aby ste na štart prišli s dostatočným časovým predstihom.

 

Občerstvovacie stanice a kontrolné stanovištia:

Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi resp. s nápojmi a jedlom (v exteriéri). Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, prevážne vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery. Nižšie nájdete ich zoznam vrátane umiestnenia, vzdialenosti od štartu a časového limitu.

 

Kontrolné stanovištia budú označené ceduľami uvádzajúcimi číslo kontrolného stanovišťa, miesto, vzdialenosť od štartu, časový limit, ako aj vzdialenosť a stúpanie k ďalšiemu živému kontrolnému stanovišťu a jeho limit.

Na trase nebudú kontrolné body s heslami, kliešťami, fixkami a pod. (“neživé” kontroly bez dobrovoľníkov). Na trase treba počítať s minimálne jedným tajným kontrolným stanovišťom (živá kontrola). Jeden chýbajúci záznam z kontrolného stanovišťa znamená diskvalifikáciu účastníka.

Časový limit:
Celkový časový limit pre absolvovanie trasy Hriňovskej stovky je 29 hodín (do 11.00 hod. v nedeľu 12. septembra 2022).


Cieľ:
Cieľ Hriňovskej stovky sa nachádza v Hriňovej v areáli Základnej školy na Školskej ulici.

Upozornenia:

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy trasy, zmeny programu podujatia alebo zrušenia podujatia. V prípade takýchto zmien budú prihlásení účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu.

Vzhľadom na náročnosť trasy odporúčame, aby účastníci mali pred štartom na Hriňovskej stovke absolvované aspoň jedno podujatie so stokilometrovou trasou.

Počas trasy treba dbať na pitný režim a dostatočný prísun stravy. Na trase sú rozmiestnené občerstvovacie stanice (9), ktoré budú ponúkať občerstvenie (na každej bude aj iontoý nápoj,  magnézium a hroznový cukor). Ak používate doplnky, ako gély, soľné tablety či energentické tyčinky a pod., tieto si treba pribaliť do batoha alebo dropbagu.

Počasie je dôležitým faktorom počas stoviek. Sledujte predpovede počasia pred podujatím a prispôsobte im svoje vybavenie. Vzhľadom na množstvo otvorených úsekov na trase netreba zabudnúť na pokrývku hlavy!

 

Počasie budeme sledovať počas priebehu podujatia, predovšetkým radar (búrky). V prípade, že by počasie mohlo predstavovať bezpečnostnú hrozbu, bude organizátorom vyslaná komunikácia účastníkom a budú podniknuté kroky na základe rozhodnutia organizátora. Informácie resp. rady k správaniu počas búrky nájdete napríklad TU.

Pohoria, ktorými prechádza trasa Hriňovskej stovky, sú domovom medveďa hnedého ako aj ďalších druhov divej zveri.

 

Na lazoch (napr. samota za vrchom Diel, Šutová jama, Hrnčiarky...) treba počítať s možnosťou voľného pohybu psov.

V úseku pod vrchom Drahová trasa s miestnym turistickým značením prechádza v úseku cca 200 m ohradeným pasienkom (vchádza aj vychádza sa cez bránku, ktoré je nevyhnutné zatvoriť).

Kontakt:

hrinovska100@gmail.com