Informácie

Pozývame vás srdečne na horský ultramaratón a diaľkový pochod Hriňovská stovka, ktorá sa bude konať 19.-20. júna 2021 vo Veporských a Stolických vrchoch. Podujatie s trasou dlhou 114 km je určené pre jednotlivcov. Hriňovskú stovku organizuje o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL v spolupráci s bežcami a turistami z Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Utekáča.

O.z. SLOVAK ULTRA TRAIL je od roku 2015 členom ITRA (International Trailrunning Association).

 

Hriňovská stovka je súčasťou kalendára Slovenskej Ultratrailovej Ligy. Jej trasa je certifikovaná ITRA (5 bodov).

 

Podujatie sa uskutoční v súlade so súhlasným stanoviskom RÚVZ Zvolen platnom v prípade, že nedôjde v termíne konania podujatia k zhoršeniu epidemiologickej situácie. Podujatie sa uskutoční v súlade s opatreniami definovanými vo vyhláške ÚVZ platnej k termínu konania podujatia. V prípade zmien podmienok účasti budeme prihlásených účastníkov informovať prostredníctvom e-mailu.

 

Podmienkou pre účasť je, že všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín (pre informáciu: mobilné odberové miesto (MOM) v Hriňovej sa nachádza na Lúčnej ul. 3 (futbalový štadión), v piatok

funguje popoludní od 14.00 do 17:45).

 

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 je možné nahradiť písomnými potvrdeniami (očkovací certifikát) o nasledovných skutočnostiach - pozrite body a) - c) (aj pri uplatnení takýchto výnimiek Vás prosíme o ohľaduplnosť a odporúčame dôrazne aj negatívny test):
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny  proti ochoreniu COVID-19 a od  tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 

Dňa 10.06.2021 došlo k vydaniu vyhlášky ÚVZ SR č. 216/2021, ktorá tieto výnimky z preukázania sa negatívnym testom (doby od získania výsledku testu sa nemenia) pre hromadné podujatia stanovila pre osoby:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu  COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19,

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti  ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19


Vzhľadom na aktuálne nariadenia nebude žiaľ možné z našej strany zabezpečiť spoločný nocľah pre účastníkov v Hriňovej z piatka na sobotu v telocvični, ani nocľah zo soboty na nedeľu (t.j. v cieli). V prípade, že by ste potrebovali poradiť s nocľahom, kontaktujte nás prosím na hrinovska100@gmail.com.

 

Zázemia kontrolných stanovíšť budú v exteriéri, tak isto aj prezentácia a cieľ podujatia. Je treba počítať s opatreniami (pozri PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19 v Pravidlách) počas podujatia, ktoré prispejú k bezpečnosti všetkých zúčastnených - bežcov, dobrovoľníkov a organizátorov.


Kategórie:
Muži
Ženy

Štartovný poplatok:

35 EUR na osobu

 

O spôsobe úrady príspevku budú prihlásení účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu).

Počet účastníkov:

Maximálne 100 účastníkov so spoločným štartom (minim. 70 dokončených registrácii).

Zľavy na základe ITRA bodov (ITRA performance index - kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné 35 EUR (t.j. nie na poplatky za sobotnú prezentáciu alebo za tričko).

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA performance index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si New Performance Index v kategórii GENERAL.

Prezentácia účastníkov:
Prezentácia účastníkov v piatok 18. júna bude prebiehať v Hriňovej v areáli (exteriér) Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 hod. do 23.00 hod. V sobotu 19. júna ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 hod. do 05.40 hod.

 

Štart:
Hriňová, Podpolianske námestie o 06.00 hod. (spoločný štart účastníkov Hriňovskej stovky). Prosíme Vás, aby ste na štart prišli s dostatočným časovým predstihom.

 

Občerstvovacie stanice a kontrolné stanovištia:

Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi resp. s nápojmi a jedlom (v exteriéri). Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, prevážne vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery. Nižšie nájdete ich zoznam vrátane umiestnenia, vzdialenosti od štartu a časového limitu.

 

Kontrolné stanovištia budú označené ceduľami uvádzajúcimi číslo kontrolného stanovišťa, miesto, vzdialenosť od štartu, časový limit, ako aj vzdialenosť a stúpanie k ďalšiemu živému kontrolnému stanovišťu a jeho limit.

Na trase nebudú kontrolné body s heslami, kliešťami, fixkami a pod. (“neživé” kontroly bez dobrovoľníkov). Na trase treba počítať s minimálne jedným tajným kontrolným stanovišťom (živá kontrola). Jeden chýbajúci záznam z kontrolného stanovišťa znamená diskvalifikáciu účastníka.

Časový limit:
Celkový časový limit pre absolvovanie trasy Hriňovskej stovky je 29 hodín (do 11.00 hod. v nedeľu 20. júna 2021).


Cieľ:
Cieľ Hriňovskej stovky sa nachádza v Hriňovej v areáli Základnej školy na Školskej ulici.

Upozornenia:

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy trasy, zmeny programu podujatia alebo zrušenia podujatia. V prípade takýchto zmien budú prihlásení účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu.

Vzhľadom na náročnosť trasy odporúčame, aby účastníci mali pred štartom na Hriňovskej stovke absolvované aspoň jedno podujatie so stokilometrovou trasou.

Počas trasy treba dbať na pitný režim a dostatočný prísun stravy. Na trase sú rozmiestnené občerstvovacie stanice (9), ktoré budú ponúkať občerstvenie (na každej bude aj iontoý nápoj,  magnézium a hroznový cukor). Ak používate doplnky, ako gély, soľné tablety či energentické tyčinky a pod., tieto si treba pribaliť do batoha alebo dropbagu.

Počasie je dôležitým faktorom počas stoviek. Sledujte predpovede počasia pred podujatím a prispôsobte im svoje vybavenie. Vzhľadom na množstvo otvorených úsekov na trase netreba zabudnúť na pokrývku hlavy!

 

Počasie budeme sledovať počas priebehu podujatia, predovšetkým radar (búrky). V prípade, že by počasie mohlo predstavovať bezpečnostnú hrozbu, bude organizátorom vyslaná komunikácia účastníkom a budú podniknuté kroky na základe rozhodnutia organizátora. Informácie resp. rady k správaniu počas búrky nájdete napríklad TU.

Pohoria, ktorými prechádza trasa Hriňovskej stovky, sú domovom medveďa hnedého ako aj ďalších druhov divej zveri.

 

Na lazoch (napr. samota za vrchom Diel, Šutová jama, Hrnčiarky...) treba počítať s možnosťou voľného pohybu psov.

V úseku pod vrchom Drahová trasa s miestnym turistickým značením prechádza v úseku cca 200 m ohradeným pasienkom (vchádza aj vychádza sa cez bránku, ktoré je nevyhnutné zatvoriť).

Kontakt:

hrinovska100@gmail.com