top of page

Prezentácia a štart v Hriňovej

 

Prezentácia účastníkov:
Povinná prezentácia účastníkov pred štartom Hriňovskej stovky sa koná v Hriňovej. Treba sa na ňu dostaviť osobne (nie je možné si nechať vyzdvihnúť štartovné číslo inou osobou).

V piatok 8. septembra 2023 bude prezentácia účastníkov Hriňovskej stovky prebiehať v areáli Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 do 22.30 hod. Odporúčame všetkým účastníkom, ktorí budú v Hriňovej už v piatok, aby využili možnosť večernej prezentácie a prispeli tak k hladkému priebehu podujatia.

V sobotu 9. septembra 2023 ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 do 05.40 hod. Prosíme všetkých účastníkov, ktorí nemajú možnosť sa odprezentovať v piatok, aby prišli v sobotu ráno s dostatočným časovým predstihom (t.j. nie počas posledných 30 minút pred štartom).

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný
dokument Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia platný pre Hriňovskú stovku 2023. Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár) a štartové číslo. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

 

Počas prezentácie bude možné odovzdať organizátorom veci (batožinu) určené na uskladnenie v mieste cieľa. Tieto veci musia byť viditeľne označená štítkom na batožinu so štartovným číslom, menom a priezviskom účastníka. Dropbagy pre K4 Kokava nad Rimavicou sa budú odovzdávať počas prezentácie (areál základnej školy na Školskej ulici) na vyhradenom mieste. Dropbag musí byť zreteľne označený štartovým číslom účastníka (na prezentácii budú k dispozícii štítky na dropbagy).


Štart Hriňovskej stovky:
Štart Hriňovskej stovky je spoločný v sobotu 9. septembra 2023 o 06.00 hod. z Podpolianskeho námestia v Hriňovej. Pred štartom po privítaní od organizátorov obdržíte aktuálne informácie o predpovedi počasia a prípadné ďalšie upozornenia a informácie.


 

 


 

bottom of page