Prezentácia a štart v Hriňovej

 

Prezentácia účastníkov:
Povinná prezentácia účastníkov pred štartom Hriňovskej stovky sa koná v Hriňovej.

V piatok 19. júna 2020 bude prezentácia účastníkov Hriňovskej stovky prebiehať v budove Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 do 23.00 hod. Odporúčame všetkým účastníkom, ktorí budú v Hriňovej už v piatok, aby využili možnosť večernej prezentácie. Vyhnete sa tak čakaniu v rade pred štartom a zároveň prispejete k hladkému priebehu podujatia.

V sobotu 20. júna 2020 ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 do 05.40 hod. (prezentáciu v sobotu ráno treba nahlásiť v registračnom formulári pri prihlásení). Prosíme všetkých účastníkov, ktorí nemajú možnosť sa odprezentovať v piatok, aby prišli v sobotu ráno s dostatočným časovým predstihom (t.j. nie počas posledných 30 minút pred štartom).

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka. Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár), štartové číslo a čip. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť. Účastníci môžu odovzdať na mieste prezentácie svoju batožinu, ktorá bude počas pretekov uložená v priestoroch školy (k dispozícii budú štítky na batožinu).


Štart Hriňovskej stovky:
Štart Hriňovskej stovky je spoločný v sobotu 20. júna 2020 o 06.00 hod. z Podpolianskeho námestia v Hriňovej. Pred štartom po privítaní od organizátorov obdržíte aktuálne informácie o predpovedi počasia a prípadné ďalšie upozornenia a informácie.