Program podujatia

 

Piatok 19. júna 2020

- 18:00 Začiatok piatkovej prezentácie účastníkov v Hriňovej (budova Základnej školy na Školskej ulici)

- 21.30 Briefing v mieste prezentácie spojený s výkladom trasy (nepovinný, cca 30 min)

- 23:00 Koniec piatkovej prezentácie účastníkov v Hriňovej (budova Základnej školy na Školskej ulici)

- 23:00 Začiatok nočného kľudu pre ubytovanie v telocvični Základnej školy

 

Sobota 20. júna 2020:

- 04:45 Začiatok sobotnej prezentácie účastníkov v Hriňovej (budova Základnej školy na Školskej ulici)
- 05:40 Koniec sobotnej prezentácie účastníkov v Hriňovej (
budova Základnej školy na Školskej ulici)
- 05:50 Príhovor organizátorov pred štartom v Hriňovej, aktuálne informácie k podujatiu (Podpolianske námestie)

- 06:00 Spoločný štart účastníkov v Hriňovej (Podpolianske námestie)
- 08:30 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K1 Táňovo, rázcestie
- 10:45 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K2 Bratkovica
- 15:15 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K3 Havrilovo
- 18:30 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K4 Kokava nad Rimavicou
- 21:15 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K5 Lipové
- 23:15 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K6 Ďubákovo

Nedeľa 21. júna 2020:

- 02:30 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K7 Málinec

- 06:15 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K8 Dobroč

- 09:15 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K9 Nad Brestinou

- 11:00 Koniec 29-hodinového časového limitu, ukončenie podujatia Hriňovská stovka 2020

Čas vyhlásenia víťazov v kategóriách muži a ženy bude prispôsobený príchodu prvých troch účastníkov v týchto kategóriách do cieľa a ich časovým možnostiam. Čas vyhlásenia víťazov bude účastníkom podujatia v cieli oznámený s minimálne 30-minútovým predstihom.