Registrácia

 

Registrácia na Hriňovskú stovku:

Na Hriňovskú stovku 2020 sa bude dať prihlásiť do 5. júna 2020 do 12:00 alebo do naplnenia limitu 200 miest (následne bude spustená registrácia náhradníkov). Pre prihlásenie je treba použiť Registračný formulár, ktorého link nájdete nižšie. 

 

 

 

 

Predpoklad pre účasť:

1. Predpokladom na účasť je vek minimálne 18 rokov (pre štart osôb s vekom 15-17 rokov pozri Pravidlá, časť I., bod 2.)), prihlásenie sa cez Registračný formulár vrátane úhrady účastníckeho príspevku a absolvovanie prezentácie pred štartom.

2. Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovania registrácie.

3. Vzhľadom na náročnosť trasy odporúčame, aby účastníci mali pred štartom na Hriňovskej stovke absolvované aspoň jedno podujatie so stokilometrovou trasou.

Dôležité upozornenie:
Údaje v Registračnom formulárioznačené s * sú povinné. V Registračnom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). Dátum narodenia treba uviesť vrátane dňa a mesiaca. V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu a ITRA.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:
1. Poplatok za štart jedného účastníka na Hriňovskej stovke je 35 EUR (40 EUR v prípade požiadavky na prezentáciu účastníka v sobotu 20. júna 2020 ráno).

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Hriňovskej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Štartovný poplatok je možné uhradiť aj prostredníctvom PayPal, pričom k sume 35 EUR (resp. 40 EUR) sa v takom prípade pripočítáva poplatok za prevod vo výške 1,50 EUR. Predpokladom je zaslanie e-mailovej adresy prepojenej s PayPal účtom účastníka na adresu hrinovska100@gmail.com.

5. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).

6. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Hriňovskej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia.

7. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Hriňovská stovka.

Zľavy na základe ITRA bodov (ITRA performance index - kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné 35 EUR (t.j. nie na poplatky za sobotnú prezentáciu alebo za tričko).

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA performance index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si New Performance Index v kategórii GENERAL.

 

Storno účasti:

1. Registrácia neznamená predbežnú rezerváciu miesta. Prihláška je záväzná.

 

2. V prípade, že by ste chceli zrušiť svoju účasť na Hriňovskej stovke, je potrebné tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu hrinovska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 12 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Hriňovskú stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com pred 5. júnom 2020 12.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu) .