top of page

Registrácia

 

Registrácia na Hriňovskú stovku 2023:

Na Hriňovskú stovku 2023 sa bude dať prihlásiť v druhej vlne registrácie od XXX XX:XX hod. do 31. augusta 2023 20:00 hod. (registrácia s objednávkou trička do 22. augusta 2023 do 12:00 hod.). Pre prihlásenie použite Registračný formulár (link nižšie). Pred registráciou si prosím prečítajte celý text tejto sekcie.

 

 

 

 

Dôležité upozornenia:

Predpokladom na účasť na podujatí Hriňovská stovka 2023 je vek minimálne 18 rokov (t.j. podujatia Hriňovská stovka 2022 sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá najneskôr deň pred dátumom štartu pretekov  dovŕšila vek 18 rokov).

Údaje v Registračnom formulári označené s * sú povinné. V Registračnom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). Dátum narodenia treba uviesť vrátane dňa a mesiaca. V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu, UTMB Index a ITRA.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť podmienky účasti na podujatí.

Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať registráciu.

Vzhľadom na náročnosť trasy odporúčame, aby účastníci mali pred štartom na Hriňovskej stovke absolvované aspoň jedno podujatie so stokilometrovou trasou.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:
1. Poplatok za štart jedného účastníka na Hriňovskej stovke je 50 EUR.

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Hriňovskej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).

5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Hriňovskej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia,  a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník poduajtia Hriňovská stovka opakovane prihlásiť.

6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Hriňovská stovka.

Zľavy na základe ITRA bodov (ITRA performance index - kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné 50 EUR.

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA performance index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si New Performance Index v kategórii GENERAL.

 

Storno účasti:

1. V prípade, že by ste chceli zrušiť svoju účasť na Hriňovskej stovke, je potrebné tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu hrinovska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 15 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Hriňovskú stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com pred 31. augustom 2023 20.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu) .

bottom of page