Registrácia

 

Registrácia na Hriňovskú stovku:

Na Hriňovskú stovku 2021 sa bude dať prihlásiť do 13. júna 2021 do 12:00 alebo do naplnenia limitu 100 miest (následne bude spustená registrácia náhradníkov). Pre prihlásenie použite Registračný formulár (link nižšie). Pred registráciou si prečítajte celý text tejto sekcie.

 

 

 

 

Predpoklad pre účasť:

1. Predpokladom na účasť je vek minimálne 18 rokov (pre štart osôb s vekom 15-17 rokov pozri Pravidlá, časť I., bod 2.)), prihlásenie sa cez Registračný formulár vrátane úhrady účastníckeho príspevku a absolvovanie prezentácie pred štartom.

2. Podmienkou pre účasť je, že všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 je možné nahradiť písomnými potvrdeniami (očkovací certifikát) o nasledovných skutočnostiach - pozrite body a) - c) (aj pri uplatnení takýchto výnimiek Vás prosíme o ohľaduplnosť a odporúčame dôrazne  aj negatívny test):

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu  COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu  COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

Dňa 10.06.2021 došlo k vydaniu vyhlášky ÚVZ SR č. 216/2021, ktorá tieto výnimky z preukázania sa negatívnym testom (doby od získania výsledku testu sa nemenia) pre hromadné podujatia stanovila pre osoby:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu  COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19,

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti  ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

3. Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovania registrácie.

4. Vzhľadom na náročnosť trasy odporúčame, aby účastníci mali pred štartom na Hriňovskej stovke absolvované aspoň jedno podujatie so stokilometrovou trasou.

Dôležité upozornenia:
Údaje v Registračnom formulári označené s * sú povinné. V Registračnom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). Dátum narodenia treba uviesť vrátane dňa a mesiaca. V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu a ITRA.

 

Vzhľadom na situáciu nebude možné z našej strany zabezpečiť spoločný nocľah pre účastníkov v Hriňovej z piatka na sobotu v telocvični, ani nocľah zo soboty na nedeľu (t.j. v cieli). Zázemia kontrolných stanovíšť budú v exteriéri, tak isto aj prezentácia a cieľ podujatia. Je treba počítať s opatreniami počas podujatia, ktoré prispejú k bezpečnosti všetkých zúčastnených - bežcov, dobrovoľníkov a organizátorov.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:
1. Poplatok za štart jedného účastníka na Hriňovskej stovke je 35 EUR

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Hriňovskej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Štartovný poplatok je možné uhradiť aj prostredníctvom PayPal, pričom k sume 35 EUR sa v takom prípade pripočítáva poplatok za prevod vo výške 1,50 EUR. Predpokladom je zaslanie e-mailovej adresy prepojenej s PayPal účtom účastníka na adresu hrinovska100@gmail.com.

5. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).

6. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Hriňovskej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia.

7. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Hriňovská stovka.

Zľavy na základe ITRA bodov (ITRA performance index - kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné 35 EUR (t.j. nie na poplatky za sobotnú prezentáciu alebo za tričko).

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA performance index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si New Performance Index v kategórii GENERAL.

 

Storno účasti:

1. Registrácia neznamená predbežnú rezerváciu miesta. Prihláška je záväzná.

 

2. V prípade, že by ste chceli zrušiť svoju účasť na Hriňovskej stovke, je potrebné tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu hrinovska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 12 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Hriňovskú stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com pred 10. júnom 2021 12.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu) .