top of page

Registrácia

 

Registrácia na Hriňovskú stovku 2023:

Na Hriňovskú stovku 2023 sa bude dať prihlásiť od 23. februára 20:00 hod. do 31. augusta 2023 20:00 hod. (registrácia s objednávkou trička do 22. augusta 2023 do 12:00 hod.). Pre prihlásenie použite odkaz na registráciu na webstránke Terminovka.sk (tlačidlo REGISTRÁCIA 2023 nižšie). Pred registráciou si prosím prečítajte celý text tejto sekcie.

 

 

 

 

Dôležité upozornenia:

Predpokladom na účasť na podujatí Hriňovská stovka 2023 je vek minimálne 18 rokov (t.j. podujatia Hriňovská stovka 2023 sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá najneskôr deň pred dátumom štartu pretekov  dovŕšila vek 18 rokov).

Údaje v Registračnom formulári označené s * sú povinné. V Registračnom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). Dátum narodenia treba uviesť vrátane dňa a mesiaca. V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu, UTMB Index a ITRA.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť podmienky účasti na podujatí.

Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať registráciu.

Vzhľadom na náročnosť trasy odporúčame, aby účastníci mali pred štartom na Hriňovskej stovke absolvované aspoň jedno podujatie so stokilometrovou trasou.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:
1. Poplatok za štart jedného účastníka na Hriňovskej stovke je 56 EUR.

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Hriňovskej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).


5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Hriňovskej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník poduajtia Hriňovská stovka opakovane prihlásiť.

6. Štartovné je neprenosné
, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Hriňovská stovka. Štartovné sa v prípade storna účasti neprenáša sa na ďalší ro
čník podujatia Hriňovská stovka.

V rámci registrácie je možné si objednať aj:

  • Účastnícke bavlnené tričko Hriňovská strovka (pánsky alebo dámsky strih) v cene 15 EUR za 1 kus

  • Nocľah v budove základnej školy v Hriňovej z piatka na sobotu (platí aj zo soboty na nedeľu) v cene 5 EUR za osobu

Zľavy na základe ITRA Performance Index (kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné 56 EUR. V prípade, že spĺňate podmienku zľavy na štartovné na základe vášho ITRA Performance Index (General), označte príslušné pole v registračnom formulári. Následne bude ITRA Performance Index skontrolovaný na webstránke ITRA a v systéme bude suma základného štartovného znížená o 50 percent a registrovaný účastník obdrží nový e-mnail s platobnými údajmi, ktorý už bude zľavu na základe ITRA Performance Index zohľadňovať.

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA Performance Index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si svoj ITRA Performance Index v kategórii GENERAL.

 

Storno účasti:

1. V prípade, že by ste chceli zrušiť svoju účasť na Hriňovskej stovke, je potrebné tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu hrinovska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 16 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Hriňovskú stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com pred 31. augustom 2023 20.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu vo forme IBAN) .

bottom of page