Milí bežci,

mrzí nás to, ale oznamujeme vám, že podujatie Hriňovská stovka (20.-21.06.2020) sa vzhľadom na aktuálnu situáciu (koronavírus) spolu s prijatým a trvajúcim opatrením - zákazom organizovania verejných športových akcii - nebude konať. Táto situácia nám žiaľ neumožňuje tento rok naše preteky pre vás zrealizovať. Dodržanie bezpečnosti bežcov a ich zdravie, ako aj zdravie dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí sa na pretekoch podieľajú, sú pre nás prvoradé.

Veľmi radi vás tiež privítame na budúcoročnej edícii nášho behu, ktorej termín je stanovený na 19.-20. jún 2021.

Ďakujeme a veríme, že sa s vami čoskoro znovu stretneme.

Organizátori Hriňovskej stovky

_____________________________________________________________________________________________________

 

Dear runners,


at this hard time in the middle of the situation with the Coronavirus, we had to a take a hard decision and we have to announce you the cancellation of our Hriňovská stovka race (20.-21.06.2020). This situation together with a ban on organizing events has forced us to stop organising and cancel the race. We consider the health and safety of our athletes, as well as of all the volunteers and the people around the race, as the most important.

We really look forward to meet you on next year edition of our race, date is on 19.-20.06.2021.

Thank you and see you soon, hopefully.

Hriňovská stovka race organisers